Gara e poezisë me rastin e 18 marsit triumfit të Çanakalasë dhe ditës së përkujtimit të dëshmorëve

Yazıcı-dostu sürüm

Në kuadër të aktiviteteve të 18 marsit triumfit të Çanakalasë dhe ditës së përkujtimit të dëshmorëve, Ambasada e Republikës së Turqisë në Prishtinë, Instituti Junus Emre dhe Kryesia e Këshillit Turk në Kosovë organizojnë garë të poezisë me temë “Çanakalaja në Ballkan”. Pjesëmarrja në këtë garë shpërblyese fillon nga 28 shkurti 2019 dhe zgjatë deri më 11 mars 2019.

Merrni pjesë edhe ju me poezitë e juaja në dhe mundësoni që vargjet tuaja ta plotësojnë eposin e Çanakalasë në Ballkan.

Data: 18 mars 2019

Ora: 18:00

Vendi: Shtëpia e Kulturës Prizren