"Mbledhjet e Vëllazërisë dhe Miqësisë" Përforcojnë Miqësinë

Yazıcı-dostu sürüm

Programi përmyllës i projektit Takime Miqësore/Vëllazërore u realizua me sesionin e quajtur “Takime Miqësore dhe Vëllazërore” me pjesëmarrjen e përfaqësuesve komunal vendor dhe të jashtëm. Nga Turqia morrën pjesë, Drejtori i Arsimit Kombëtar të komunës së Bagxhillarit në Stamboll Mustafa Yëllmaz, drejori i degës Erdal Yëlldërëm, zëdhëndësi për marrdhënje me jashtë i Federatës së Shoqatave të Rumelisë Ibrahim Toprak, ndërsa në sesion ishin të pranishëm edhe drejtorët e shkollave vendore nga qytetet e Prishtinës, Prizrenit, Vushtrisë, Mitrovicës, Gilanit dhe Malisheves, ku së bashku patën rastin të vlersojnë mundësitë e arësimit të të dy vendeve. Për forcimin e bashkëpunimit miqësorë dhe vëllazëror në agjendën e ditës është futur projekti i “Binjakëzimit të Shkollave”.