Po fillojnë kurset online të osmanishtes!

Yazıcı-dostu sürüm

Instituti Yunus Emre në bashkëpunim me Fondacionit Hayrat, po realizon kurset e turqishtes osmane. Për shkak te pandemisë se koronavirusit sivjet kurset e osmanishtes do te mbahen ne e mjedise digjitale online. Gjatë kursit 8-javor, studentët do të fillojnë mësimet e osmanishtes në 4 nivele të ndryshme. Çdokush nga vendet e Ballkanit mund të marrë pjesë në këto kurse falas ku e vetmja kriter është njohura e gjuhës turke ne nivelin B1. Ju mund të zbuloni turqishten osmane duke qëndruar në shtëpi.

Për aplikim: 🔗 https://forms.gle/ps3jnseic6WmTreM7