Institutet Yunus Emre në Prishtinë, Prizren dhe Pejë vazhdojnë kurset e turqishtes online!

Yazıcı-dostu sürüm

Në këto rrethana, ku është jetësore për të gjithë të qëndrojnë në shtëpi, kursantët që studiojnë gjuhën turke me metoda të mësimit interaktiv në distancë janë të ngazëllyer që kanë mjedisin e tyre në klasë dhe mësuesit që janë munguar deri tani.

Provat e para të sistemit, përmes te cilës synohet të arrihet zhvillimi i mësimit te gjuhës turke online me gjithsej 12 grupe dhe afro 400 studentë janë kryer me sukses dhe më 30 Mars 2020, kane filluar ligjëratat e para interkative ne distance nga mësuesit e gjuhës turke.  

Kurse turke në mjedisin dixhital, të cilat kanë filluar nën moton "#QëndroNëShtëpiPorMosQëndroLarg ", pritet të rritet numri i studentëve që duan të mësojnë turqisht në mjedisin digjital, kështu me futjen e rekordeve të reja në këtë proces.

https://youtu.be/xLiRlUdf0bc